Căutare în site

Nr

Nume, Prenume

Funcție

 telefon

 

Conducere

1.       

 Mușenco Angela

șef direcție

22223

2.       

Șef-interimar al Direcției Îvațămînt

22543

Secția                                   politici educaționale și management

1.

Izvorean Elena

Șef secție

23167

2.

Zabolotnîi Dorina

Specialist principal

22543

3.

Andon-Spinei M-

Specialist principal

22543

4.

Crețu Elena

Specialist superior

22227

                                   Serviciul management economico-financiar și patrimoniu

1.

Andrieş Veronica

Șef serviciu

23134

2.

Berzoi Angela

Specialist  superior

23134

3.

Rîșchitor Aliona

Econ. coordonator

28637

                                                              Serviciul audit intern

1.

Nitrean Iurie

Auditor intern

30548

                                              Serviciul management al resurselor umane

1.

Pavlov Natalia

Specialist principal

28637

                                                              Serviciul juridic

 

1.

Voleac Daniela

specialist

23167

                           Secția management al curriculumului și formare profesională continuă

1.

Topor Sabina

Şef secție

30587

2.

Solovei Ala

Spec.princ. metodist

22227

   3.

Iavorschi Victor

Spec.coord. metodist

23036

   4.

Iavorschi Valentina

metodist

22054

5.

Cociurcă Elena

metodist

23085

6.

Bădănău Lilia

metodist

22054

                                                            Contabilitatea centralizată                                     

1.

Pisaniuc Ghenadie

Contabil şef

30502

2.

Osadciuc Veronica

Contabil

22024

3.

Mardici  Lilia

Contabil

22024

4.

Pascari Natalia

Contabil

22024

5.

Vacarciuc Polina

Contabil

22024

6.

Dubalari Doina

arhivar

 

Serviciul transport elevi

1.

Dubalari Serghei

șef serviciu

22543

2.

Iațco Victor

mecanic

 

                                                       Serviciul auxiliar

 

1.

Dubina Tatiana

Şef depozit

22324

2.

Petrachii Evghenia

Secretar al cond.

22566

                                              Serviciului raional de asistență psihopedagogică

1

Indricean Oxana

Șef serviciu

30749

Pentru a accesa pagina web a Direcției Învățămînt Soroca accesați linkul:
http://edusoroca.md/

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00