Căutare în site

Nume, Prenume

Funcție

Telefon

 

Șef DASPF

2-34-99
2-25-48

 

Şef adjunct DASPF

2-23-07

  Cozlov Tatiana         

Secretar administrativ

2-25-48

Colița Larisa  

Şef , Serviciul  Îngrijire la domiciliu

2-24-73 

Zabulica Lucreția

Şef , Serviciul  Îngrijire la domiciliu

2-24-73

Mîţu Alina            

Specialist principal în problemele  adopţiei ,tutelei şi curatelei

2-24-73

Crudu Eugenia

Specialist resurse umane

2-16-24 

  Celac Aliona

Șef ,Serviciul Asistența Personală

2-16-24 

Bovari Iulita

Șef, Serviciul Asistența Personală

2-16-24 

  Rusu Liliana

Felcer protezist

3-00-76 

  Perechiatco Aliona

Şef ,Serviciul asistenţă socială comunitară

93-0-25 

Nastas Elena        

Contabil şef

2-37-21 

 Pascariuc Feodora

Contabil

2-37-21 

  Soficiuc Marcela       

Șef, Secția protecția persoanelor aflate în dificultate

2-34-02 

Mînzat Nicolae

Arhivar

  

Tighinean Tatiana     

Special principal în administrarea ajutorului social

2-64-14 

Ciumac Zoia        

Șef ,Serviciu  protecția familiei și  copilului aflat în dificultate

2-35-84 

  Sotnic Viorica      

Specialist în problemele familiilor cu copii în situaţie  de risc

93-0-24 

Celac Inga

Asist. Social , Serviciul APP

93-0-24 

   Napercovschii Irina

Asist. Social, Serviciul  APP

 3-28-09 

Gherghelijiu Adriana

Asist. Social , Serviciul APP

93-0-24

Manea Ionela 

Psiholog

93-0-24

Topal Larisa

Spec. coordonator în accordarea  ajutorului  material

2-92-23 
Pentru a accesa pagina web a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca accesați linkul: 
http://daspf.soroca.md/

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00